Picture1

65 con số “biết nói” giúp tăng DOANH SỐ online

Bạn có biết rằng: 93% người tiêu dùng trực tuyến coi hình ảnh xuất hiện là yếu tố quan trọng trong việc quyết định có mua hay không sản phẩm của bạn?

Và đó chưa phải là tất cả, theo Infographic dưới đây từ Bargain Fox, 52% khách hàng sẽ không quay trở lại trang web của bạn nếu họ không thích cách bố trí thẩm mỹ tổng thể.

Bạn có chắc rằng trang web của bạn đang lôi kéo hay đánh mất khách hàng không? Hãy xem những con số dưới đây để hiểu hơn về tâm lý học thương mại điện tử người tiêu dùng trực tuyến, nó sẽ giúp cải thiện hoạt động kinh doanh online của bạn.

Bài viết liên quan:

No Comments

Post a Comment

Comment
Tên
Email
Website

Picture2