7 GIÁ TRỊ VĂN HÓA

 BA GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU:
•  Doanh nghiệp hiệu quả tự vận hành
•  Có lợi nhuận
•  Đóng góp thay đổi Tâm – Thân –Trí của xã hội

BA GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG VỚI THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP
•  Sáng tạo
•  Hiệu quả
•  Cạnh tranh

BA GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
•  Tiện lợi
•  Triển khai
•  Tăng trưởng – phát triển

BA GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI
•  Trung thực: cung cấp thông tin, tư vấn chính xác, giá trị và chất lượng dịch vụ sản phẩm
•  Tận tâm: thực hiện đúng cam kết, quan tâm lợi ích dịch vụ khách hàng
•  Thân thiện: chăm sóc khách hàng và tư vấn khách hàng

 TẦM NHÌN
•  Trở thàng một công ty triển khai các giải pháp công nghệ ứng dụng – công cụ quản lý hiệu quả cá nhân và doanh nghiệp
•  Tiên phong trong các ứng dụng giải pháp ngành y – dược - sức khỏe
•  Phát triển cộng đồng lõi công nghệ đào tạo phát triển nguồn nhân lực Miền Trung 

 

SỨ MỆNH
•  Thực hiện các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp và phát triển cá nhân
•  Triển khai miễn phí 1000 hệ thống WRM + CRM cho doanh nghiệp hoạt động liên quan đến Tâm –Thân –Trí (Y tế, sức khỏe - sắc đẹp, Yoga - đào tạo,…)

 

  MỤC TIÊU
•  Triển khai hệ thống đến 10.000 doanh nghiệp trong 3 năm
•  Từ năm thứ 3: Doanh thu đạt trên 300 tỷ và lợi nhuận trên 50 tỷ
•  Xây dựng hệ thống phần mềm đồng bộ trong quản lý DN
•  Top 3 công ty đầu tiên VN ứng dụng giải pháp cho ngành sức khỏe: tâm – thân – trí
•  1.000.000 người tham gia vào Cộng đồng công nghệ và Marketing

Picture2

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.