Ứng dụng máy tính của tương lai

Ngày nay khi thời đại của máy tính điện tử phát triển và tạo ra cuộc cách mạng bùng nổ thông tin trên toàn cầu, thành tựu mà nó đạt được quả thật là điều không tưởng trước đây, vậy có khi nào bạn tự hỏi tương lai của những cỗ máy tính sẽ ra sao trong tương lai?

Máy tính điện tử là phương tiện làm việc tuyệt vời và hiệu quả nhất, giúp con người hiểu sâu vào thế giới tự nhiên và giúp con người liên lạc với nhau một cách dễ dàng. Song nó vẫn có những sự hạn chế riêng như: tốc độ tính toán có giới hạn, kết quả tính toán vẫn chưa đạt các yêu cầu chuyên sâu, việc dùng năng lượng cho máy tính còn yêu cầu khá lớn.

Tiềm năng phát triển của 3 hướng trên và các xu hướng sử dụng.
Theo tôi tiềm năng phát triển của máy tính trong tương lai sẽ chủ yếu theo hai hướng đầu tiên trong thời gian đầu, bằng chứng là nếu theo hướng thứ 1, thì con người sẽ dùng máy tính tính toán nghiên cứu chuyên sâu, để tìm hiểu các phép toán các bí ẩn của khoa học còn đang cần làm rõ và phát triển những cái mới, hướng thứ 2, con người sẽ kế thừa các thành tựu khoa học đã có với máy tính điện tử để làm việc với máy tính điện tử tương lai, vì các nguyên lý hoạt động của máy tính dạng này giống với máy tính ngày nay với tốc độ xử lý thông tin ở cấp độ cao, trên cùng một đơn vị diện tích sẽ tạo bước phát triển mới, vì chúng ta đã có nền tảng kế thừa vững chắc trong phần cứng và phần mềm điều này khá thuận lợi. Hướng thứ 3, có thể được phát triển ở giai đoạn sau, lúc này khi các thành tựu khoa học đạt bước tiến mới thì máy tính dạng này sẽ giúp con người thám hiểm các hành tinh.

Date

23 Tháng Mười, 2015

Category

Business, Marketing

Custom Field

Enter some text here

Picture2